Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’

De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben samen de Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’ opgesteld. Deze Arbocatalogus geeft inzicht in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer én de mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Schadelijk geluid kan leiden tot slechthorendheid, oorsuizen, stress en lichamelijke klachten. Het belang van preventie van gehoorschade is daarom groot.

Wie in de installatie- en isolatiebranches werkt, werkt regelmatig in een lawaaiige omgeving. De optelsom van het geluid van mensen, machines en gereedschappen kan al gauw leiden tot een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A). Om gehoorschade te voorkomen vraagt de nieuwe Arbocatalogus nadrukkelijk aandacht voor schadelijk geluid in de branches. Aan de hand van actuele wet- en regelgeving biedt de catalogus werkgevers en werknemers tips voor het kunnen meten en terugdringen van het geluidsniveau. Ook geeft de catalogus uitgebreide informatie over verschillende vormen van gehoorbescherming, grenswaarden en alternatieven om geluidshinder te verminderen.

Arbocatalogus voor veilig en gezond werken
De Arbocatalogus is voor werkgevers en werknemers in de installatie- en isolatiebranches een belangrijk hulpmiddel om aan de Arbowet te kunnen voldoen. De Inspectie SZW controleert de naleving van deze wet en ziet toe op het gebruik van de oplossingen die de Arbocatalogus biedt. De catalogus is echter niet door de overheid gemaakt, maar door de werkgevers en werknemers uit de branches zelf. Omdat de Arbocatalogus een praktisch instrument is dat continu in ontwikkeling is, zijn de in de catalogus opgenomen oplossingen actueel en speciaal afgestemd op het werk in de branches.

Meer informatie
Meer informatie over de risico’s en de gevolgen van schadelijk geluid in de installatie- en isolatiebranches kunt u vinden in de Arbocatalogus Schadelijk Geluid van II Mens en Werk, een samenwerkingsverband van de sociale partners UNETO-VNI, NVKL, VIB, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie.

Gerelateerd Bedrijf:

II Mens en Werk

0.0/5 Waardering (0 beoordelingen)

Meest recente artikelen van dit bedrijf

Gerelateerd bedrijf

II Mens en Werk

Reacties op dit artikel

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Agenda

TIP!

Evenementen

Laatste Uitgave

Elektropraktijk 3 | juni 2018

Elektropraktijk 3 | juni 2018