Groothandels gaan voor duurzaam

Sterk groeiend assortiment duurzame producten

Het gonst al jaren in Nederland dat verduurzaming dé business case is voor de installatiesector. Tijd om eens bij te praten met enkele grote spelers in het groothandelskanaal. Hoe zien zij duurzame producten? Wat loopt hard en wat minder? Wat zijn vragen van de installateur? Waar liggen de kansen?

De metingen van de O-NOM BOX van Oosterberg zijn op een tablet uit te lezen. BRON: Oosterberg

De metingen van de O-NOM BOX van Oosterberg zijn op een tablet uit te lezen. BRON: Oosterberg

Inspiratiecentrum Technische Unie toont energiebesparende concepten. BRON: Technische Unie

Inspiratiecentrum Technische Unie toont energiebesparende concepten. BRON: Technische Unie

Dit screenshot van het calculatiepakket PV SOL toont een gebouwontwerp met PV-techniek Premium. BRON: Rexel

Dit screenshot van het calculatiepakket PV SOL toont een gebouwontwerp met PV-techniek Premium. BRON: Rexel

Laadpaal EV-Box Business Line. BRON: Rexel

Laadpaal EV-Box Business Line. BRON: Rexel

Het assortiment duurzame producten bij de elektrotechnische groothandels groeit sterk. Maar wat valt eigenlijk onder deze categorie? Jan Willem Frederiks, product manager duurzaam bij Rexel ziet het als alle producten en diensten die de energie-neutrale ambitie van Nederland ondersteunen. “Zo speelt onze productcategorie duurzame energie in op de elektrificatie van de energievraag. In het verleden vooral met oplossingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiënte oplossingen zoals LED, maar tegenwoordig omvat dit veel meer.” Bij Oosterberg meldt Jan Dannenberg, vestigingsleider in Ede, dat het de producten zijn met een ‘Greenworks’ label. Maar ook LED-verlichting, sensoren en tijdklokschakelaars, behoren volgens hem tot ‘duurzaam’ omdat deze producten helpen om energie te besparen. Paula Reinders - van de Linde, verantwoordelijk voor new business bij Technische Unie noemt LED-verlichting ook direct als duurzaam product in het assortiment. Met daarbij de constatering dat met name LED inmiddels ‘business as usual’ is voor deze groothandel en het er om gaat nieuwe en innovatieve concepten te ontwikkelen.

Focus verschilt per groothandel
Kijken we naar de opbouw van het assortiment ‘duurzaam’ dan zijn er verschillen per groothandel. Hoe kwamen de groothandels tot bepaalde keuzes? Frederiks: “Oorspronkelijk keken we bij Rexel vooral naar hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie. In de verduurzamingsopgave verandert echter veel op het gebied van wet- en regelgeving. Wie nu al energieneutraal bouwt, anticipeert op wettelijke verplichtingen. De enorme ambitie van de verduurzamingsopgave is te realiseren door circulair, energieneutraal en lean te bouwen. Deze thema’s zijn juist voor de installateur van belang”, benadrukt Frederiks. Zo is via de Rexel-webshop de beschikbare voorraad aan her te gebruiken materialen (via partner New Horizon) inzichtelijk gemaakt. Naast een mogelijk aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot, kan het voordeel voor de installateur met deze materialen een lagere offerte naar zijn klant zijn.

Groen labelen voor herkenbaarheid
Oosterberg zet onder meer in op Greenworks, het duurzaamheidsconcept van Raab Karcher. Zo is er de Greenworks ‘totaallijst’ met gelabelde duurzame producten. Dannenberg: “Elektrotechnische installatiematerialen labelen we, waardoor in één oogopslag zichtbaar is of een product duurzaam is. We kijken hierbij bijvoorbeeld ook naar het transport wat nodig is om het product te kunnen produceren. Maar ook in welke mate het product te recyclen is. Onze klanten kunnen zo bij aanschaf gelijk zien hoe duurzaam een product is. Daarnaast is er de Greenworks Academy met partners als ABB, Philips, Esylux, WAGO, Draka en Theben. Op drie locaties biedt deze academie thematrainingen over onder meer BENG (bijna energie-neutrale gebouwen, red.), Nul-op-de-meter en gebouwautomatisering. Overigens loopt bij Oosterberg de productgroep LED het hardst met meer dan tachtig procent omzetaandeel in ‘duurzaam’. Ons zusterbedrijf HADEC draait daarnaast volledig om PV-techniek en is dan ook ons kenniscentrum voor alles wat hiermee te maken heeft.”

Inspiratiecentrum voor duurzame innovaties
Technische Unie richtte voor het propageren van duurzame keuzes bij W- en E-installaties een speciaal inspiratiecentrum in, gebouwd in Zwolle dat november vorig jaar opende. Reinders – van de Linde: “Waar mijn afdeling new business vooral naar kijkt is het samenvoegen van producten tot totaaloplossingen. Ook onderzoeken we waar we aanvullende diensten kunnen ontwikkelen en zo een brug kunnen slaan tussen E en W. Dat leerden we uit vragen waarmee installateurs bij ons komen en ook door met een partij als ISSO te praten. Daaruit is eigenlijk ons inspiratiecentrum voortgekomen. Op afspraak laten we daar duurzame oplossingen rondom woningbouw en utiliteit zien aan onze klanten en hun relaties, maar bijvoorbeeld ook aan adviseurs en architecten. Met onze LED-inspiratie laten we bijvoorbeeld zien wat allemaal met verlichting mogelijk is terwijl er toch bespaard wordt. Bovendien tonen we hoe licht kan bijdragen aan productiviteit en zo een opbrengstfactor kan worden. Ook presenteren we in het inspiratiecentrum oplossingen die het energieverbruik in woningen beperken. Het is dan belangrijk om eerst te kijken naar de bouwschil. Wij verkopen zelf echter niet veel isolatie, maar andere maatregelen hebben weinig zin als een woning zo lek is als een mandje. Ons inspiratiecentrum is geen showroom van producten; we laten er de mogelijkheden zien en trachten daarin zo objectief mogelijk te zijn. Ons doel is de verduurzaming van woningen in Nederland te helpen versnellen. Er is daarvoor zoveel werk te doen, dat we al blij mogen zijn als we dat verstouwd krijgen. We merken wel dat installateurs moeite hebben om het bij te benen, ook al vanwege een groot tekort aan ‘handjes’ en gekwalificeerde monteurs. Daarom is het inspiratiecentrum ook onze locatie voor PV-opleidingen, zodat installateurs zich er kunnen bekwamen in deze techniek.”

Samenwerken met de groothandel
Kan de installateur goed met vragen terecht bij de groothandels? Dannenberg: “Installateurs komen bij ons voor verlichtingsadvies en daarin gaan we ver. Wij zijn geen dozenschuiver, maar adviseren echt. Voor de installateurs maken we lichtplannen en ook rekenen we terugverdientijden uit. Zo kiezen we voor lijnverlichting in een bedrijfshal soms een ander fabricaat dan voor kantoorverlichting. Dit met het oog op de wensen van de eindgebruiker, maar natuurlijk kijken we ook naar het installatiegemak voor de installateur.” In sommige gevallen zoekt Oosterberg zelf het contact met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld voor de O-NOM Box, een intelligente BENG- en NOM-geschikte unit voor het monitoren van energie - elektra, gas water, warmte, et cetera.

Woningcorporaties zijn, conform de wettelijke eisen, verplicht het werkelijke energieverbruik van huurders te monitoren als zij de Energieprestatievergoeding (EPV) willen berekenen aan de huurder. De EPV is daarnaast bedoeld als stimulans voor woningcorporaties om de huurwoningen te kunnen verduurzamen. Daarbij speelt dat vanaf 2010 alle nieuwe gebouwen BENG (Bijna Energie-Neutraal Gebouw) moeten zijn. Dannenberg: “De gemiddelde installateur is niet voorbereid op deze marktontwikkeling, maar ook is er nog veel onbekendheid bij de woningcorporaties. Daarom gaan wij zelf aan tafel met woningcorporaties en maken wij samen met de installateur een offerte. De levering gaat uiteraard ook via de installateur. Het is een gat in de markt en daar stappen we met een speciaal team vol in, want het is zo 2020.”

Ketensamenwerking
Reinders – van de Linde: “We helpen installateurs waar we kunnen. Zo bieden we een BIM-plug-in waarmee we aan installateurs BIM-tekeningen beschikbaar kunnen stellen, mits we deze aangeleverd hebben gekregen van leveranciers. Ook kunnen we per BREEAM-eis aangeven wat daaraan tegemoet komt uit ons assortiment. Daarnaast werken we samen met fabrikanten, zoals bijvoorbeeld Bosch-NEFIT. Zij bieden hun netwerk van cv-installateurs nu trainingen aan over het installeren van warmtepompen. Ook in ons inspiratiecentrum laten we zo’n systeem werkend zien. Daar tonen we ook een relatief onbekende partij, Global Energy Systems, die met Phase Changing Materials (PCM) – ook toegepast in ‘Circl’ van ABN Amro – een zonneboiler op temperatuur kan brengen zonder dat een buffervat nodig is. Dit concept is nog niet ‘groothandelsgereed’, maar daar werken we hard aan. Daarnaast doen we mee in kleinschalige en regionale projecten rondom verduurzamen van woningen om zo ketensamenwerking te stimuleren.”

Oplossingen verkopen
Bij Rexel ziet Frederiks dat voorlichting onmisbaar is: “We doen veel aan voorlichting over duurzame e-oplossingen – bijvoorbeeld batterij-opslag – en geven ook trainingen aan installateurs die daarvoor dan een certificaat ontvangen. Het gaat erom gerichte kennis te delen over dit soort oplossingen. Is een huisaansluiting bijvoorbeeld 40 A, maar de woning is all-electric (gemaakt) waardoor het stroomverbruik hoog is op bepaalde momenten van de dag. Dat zou kunnen betekenen dat de aansluiting moet worden verzwaard, wat gauw enkele duizenden euro’s kost. Door een batterij-opslag in te zetten – solitair of gedeeld met buren – kunnen pieken worden voorkomen en het verbruik beter gemanaged. Dat is een heel belangrijke reden om nu al te kiezen voor opslag, ook al is de salderingsregeling nog van kracht. Een ander aspect is dat installateurs systemen moeten leren verkopen en daar actief in moeten zijn. Zo willen bezitters van een elektrische auto best een dubbeltje per kWh betalen voor opladen, als ze bij een restaurant kunnen parkeren en daar gelijk hun elektrische auto kunnen opladen. Daar kan de uitbater van dat restaurant aan verdienen, want het trekt ook klanten. Een slimme installateur kan voorrekenen wat het plaatsen van oplaadpalen kost en wat het verdienmodel dan wordt voor de restauranthouder.”

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Agenda

TIP!

Evenementen

Laatste Uitgave

Elektropraktijk 2 | april 2018

Elektropraktijk 2 | april 2018